Вы просматриваете: Главная >Архив для Июль, 2017

Регулярна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Президент Бурлаченко Микола Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 15.04.2015 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Спростування недостовірної інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА” (код ЄДРПОУ 33690928) Спростування У регулярній річній інформації емітента цінних паперів за 2014 рік розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua, на власній веб-сторінці Товариства http://mig.in.ua/?page_id=352, в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 76(2080) від 22.04.2015 та поданої до НКЦПФР у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» розкрито недостовірну […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS