Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Інформація емітента

Публикація особливої інформації за результатами рішень прийнятих на річних загальних зборах ПрАТ “МІГ”, що відбулись 27 грудня 2023 року

ПрАТ “МІГ” публікує особливу відомості  про зміну складу посадових осіб, які відбулись за результатами рішень прийнятих на річних загальних зборах ПрАТ “МІГ”, що відбулись 27 грудня 2023 року Розкриття особливої інформації

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Протокол від 09.01.2023 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “МІГ”, що відбулись 27.12.22

ПрАТ “Міжнародна інвестиційна група” за результатами проведених річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 27.12.2022 ркоу публікує протокол від 09.01.2023 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “МІГ”. Протокол РЗЗА ПрАТ МІГ від 09.01.23

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

“ПрАТ “Міжнародна інвестиційна група” у зв’язку із скликанням наглядовою радою Товариства на 27.12.2022 року дистанційних річних загальних зборів, публікує бюлетень для кумулятивного з питань порядку денного 8 та 11″

“ПрАТ “Міжнародна інвестиційна група” у зв’язку із скликанням наглядовою радою Товариства на 27.12.2022 року дистанційних річних загальних зборів, публікує бюлетень для кумулятивного з питань порядку денного 8 та 11″ далее ссылка по которой можно скачать файл с бюлетенем . Бюлетень_кумулятивний_пустий_для_сайту

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА” (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, приміщення 1, офіс 119)

Повідомляє, що Наглядова рада ПрАТ «МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», керуючись Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом ПрАТ «МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.10.2022 (дата реєстрації емітентом електронного документа) No 14/10-22/02 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року No 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.10.2022 (дата реєстрації емітентом електронного документа) No 14/10-22/01 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року No 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”  (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, приміщення 1, офіс 119)   Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2021, місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54, приміщення 1, офіс 119. Початок зборів: о 15:00.   Реєстрація учасників річних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Особлива інформація: Відомості про набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій

  33690928 набуття ДКП Report.xml.p7s 33690928 набуття ДКП.pdf.p7s Report.xml

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Особлива інформація: Відомості про набуття особою контрольного пакета акцій

33690928 набуття КП Report.xml.p7s 33690928 набуття КП.pdf.p7s Report.xml

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Повідомлення Дубового про набуття ДКПА та намір скористатись правами 65 2

повiдомлення_3 повiдомлення_3.pdf.p7s

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS