Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Регулярна інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА” 2. Код за ЄДРПОУ 33690928 3. Місцезнаходження 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119 4. Міжміський код, телефон та факс (044) 581-67-82 (044) […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА” 2. Код за ЄДРПОУ 33690928 3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119 4. Міжміський код, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Регулярна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Президент Бурлаченко Микола Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 15.04.2015 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Спростування недостовірної інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА” (код ЄДРПОУ 33690928) Спростування У регулярній річній інформації емітента цінних паперів за 2014 рік розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua, на власній веб-сторінці Товариства http://mig.in.ua/?page_id=352, в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 76(2080) від 22.04.2015 та поданої до НКЦПФР у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» розкрито недостовірну […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14.04.2017 року.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14.04.2017 року.   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 41) повідомляє, що до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14.04.2017 об 15:00, додатково внесено питання обрання Голови та секретаря Загальних зборів […]
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Загальні збори акціонерів 14 квітня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”  (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 41) Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 14.04.2017, місце проведення річних загальних зборів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. Початок зборів: об 15:00. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS