Вы просматриваете: Главная > Новини > Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “

2. Код за ЄДРПОУ

33690928

3. Місцезнаходження

03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 41

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 581­67­82, (044) 581­67­83

5. Електронна поштова адреса

mail@mig.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

http://mig.in.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог

глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Президентом ПрАТ “МІГ” на підставі наказу No 30­

1/09/15­к від 30 вересня 2015р. Посадова особа Бурлаченко Валентина Василівна (паспорт:

серія КМ номер 492051 виданий 28.09.2007 р. Ізмаїльським МВ ГУМВС України в Одеській

області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному

капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала

на посаді: з 15 лютого 2008р по 30 вересня 2015.

Рішення про призначення прийнято Президентом ПрАТ “МІГ” 01.10.2015р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказ про призначення на посаду No 01­

1/10/15­к від 01 жовтня 2015р. Посадова особа Поворозник Тетяна Олегівна (паспорт: серія

СМ номер 821514 виданий 10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській

області), призначена на посаду Головний бухгалтер.Володiє часткою в статутному капіталі

емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: до моменту

прийняття рішення про звільнення з посади. Інші посади, які обіймала особа протягом

останніх п’яти років: Приватне акціонерне товариство “Міжнародна інвестиційна група”,

заступник головного бухгалтера. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0

акцій.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв