Вы просматриваете: Главная > Інформація емітента, Новини > Загальні збори акціонерів 10 листопада 2017 року

Загальні збори акціонерів 10 листопада 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”

 (код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 01014 м. Київ вул. Мічуріна, буд. 54-А, 4 поверх, офіс 119)

Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 10.11.2017, місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Початок зборів: о 15:00. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 06 листопада 2017р.

Проект порядку денного:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії Товариства, строк дії її повноважень – до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Дубовий Федір Кирилович.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства -  Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну.

4. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та  затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: привести Статут Товариства у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій редакції.

5. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Президента» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та  затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: привести Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Президента» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та  затвердження їх у новій редакції.

6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:  Визначити особою, уповноваженою на підписання Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів акціонерів Товариства -  Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну. Визначити особою, уповноваженою на внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича  з правом видачі довіреності на уповноважених осіб.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради – Бурлаченко В.В.

Член Наглядової ради – Поворозник Т.О.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

9. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Бурлаченко М.М.

10. Обрання Ревізора.

Проект рішення: Обрання Ревізора здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

11. Заснування інших юридичних осіб.

Проект рішення: Заснувати, за пропозицією акціонерів Товариства, інші юридичні особи.

12. Вхід Товариства до складу учасників господарських товариств.

Проект рішення: Увійти до складу учасників господарських товариства за пропозицією акціонерів Товариства.

13. Відчуження належних Товариству корпоративних прав.

Проект рішення: Відчужити, за пропозицією акціонерів Товариства, належні Товариству корпоративні права.

14. Відчуження майна господарських товариств, учасником яких виступає Товариство

Проект рішення: Відчужити, за пропозицією акціонерів Товариства, майно господарських товариств, учасником яких виступає Товариство.

 

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів –  звертатись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Посадова  особа  Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Президент Товариства Воробйов Яків Анатолійович.

Пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mig.in.ua.

 

Президент                                                                                                                                         Воробйов Я.А.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв