Вы просматриваете: Главная > Регулярна інформація за 2011р > Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5 3.1 0 0 5 3.1
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0.8 0.5 0 0 0.8 0.5
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 4.2 2.6 0 0 4.2 2.6
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5 3.1 0 0 5 3.1
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв: 92,9тис грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 97% Ступiнь використання основних засобiв: використовуються на 100% Сума нарахованого зносу: 89,8тис.грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень по використанню майна немає.
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв