Вы просматриваете: Главная > Регулярна інформація за 2011р > Інформація про зобов’язання емітента

Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
д/н 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900
Податкові зобов’язання X 0.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 541.9 X X
Інші зобов’язання X 42760.7 X X
Усього зобов’язань X 43303 X X
Опис: д/н
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить отзыв