Регулярна інформація за 2013 рік

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “
ЄДРПОУ: 33690928
Рік: 2013
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 30.04.2013
Дата останнього розміщення 30.04.2013
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про загальні збори акціонерів Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов’язання емітента Подивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність Подивитися
Інформація щодо аудиторського висновку Подивитися

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS