Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Інформація емітента

Спростування недостовірної інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА” (код ЄДРПОУ 33690928) Спростування У регулярній річній інформації емітента цінних паперів за 2015 рік розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua, на власній веб-сторінці Товариства http://mig.in.ua/?page_id=372 та в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 77(2331) від 21.04.2016 у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» розкрито недостовірну інформацію про те, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента   I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА” 2. Код за ЄДРПОУ 33690928 3. Місцезнаходження 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 41 4. Міжміський код, телефон та факс (044) 581-67-82, (044) 581-67-83 5. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS